יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט
קישור לתת
פורסם: 22:28 (09/01/19) דבורה לוי
https://app.wizer.me/learn/5ZM7V7